Očkování

Povinné očkování dětí platné od 1.1.2022

 
Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost
 
Povinné pravidelné očkování dětí
 
1. Infanrix hexa 2+1  (pro děti pod 36.g.t., pak 3+1 dávka) Hexavakcína je určená jen pro rozočkované touto vakcínou
 
Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne věku. Většinou u nás  3. a 5. měs, přeočkování 12 měsíců (2+1)
 
2. MMR VAX PRO
 
Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím 
 
Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. – 15. měsícem (max. v 18. měsíci) po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.
 
3. Boostrix, dříve Adacel
 
Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
 
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.
 
4. Adacel POLIO, dříve Boostrix IPV
 
Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
 
Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.
 
Nepovinné pravidelné očkování dětí
 
1. Pneumokoková onemocnění: Prevenar 13 nebo Synflorix 
 
U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku (0. -7. měs) se jedná buď o plně hrazené (Synflorix) nebo částečně hrazené (Prevenar 13) nepovinné očkování. 1. dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu. Zpravidla podáváme samostatně 4. a 6. měs a přeočkování ve 12. měs.
 
2. Rotavirová onemocnění:  Rotarix, Rotateq 
 
Střevní průjmovité nemocnění. Rotarix suspenze 2 dávky á 1 měsíc, účinnost do 5. let věku, Rotateq 3 dávky suspenze, á 1 měsíc, účinnost do 7. let. Nutno poslední dávku podat nejdéle v 6.(8.) měsících
 
3. Bexsero
 
Meningokoky B, schéma od narození 2+1 dávka (jeli očkování zahájeno do dovršení 12. měsíce pak je pro kojence zdarma, při zahájení po 12. měsíci již není hrazeno z veřejného pojištění a dále očkování od 2 let výše pouze 1+1, t. č. není potřeba přeočkování této vakcíny, je u rizikových osob.
 
4. Menquadfi, Nimenrix, Menveo,
 
Meningokoky A,C,W, Y schéma dle věku, většinou 1 dávka  a přeočkování za 5 (10) let pokud trvá riziko. Pokud je vakcína podána mezi 12. – 24. měsícem, pak je hrazeno zcela z veřejného pojištění.
 
5. Očkování proti HPV-  Gardasil, Gardasil 9
 
Od 1. 1. 2022 obě plně hrazené nepovinné očkování proti papilomavirům způsobujícím rakovinu konečníku hrtanu a genitálu u dívek i mužů. Očkování HPV je určeni zdarma pro dívky i chlapce, jedinou podmínkou je alespoň rozoičkování do dovršení 14. roku věku. Ideálně obě mezi  13. a 14. rokem života. Vždy 2 dávky á 6 měsíců.
 
6. Očkování meningokoky u adolescentů mezi 14. -15. rokem
 
Od 1.1.2022 očkování všemi typy meningokoka pro náctileté ( 14.-15. rok) ZDARMA.
2 dávky Bexsera nebo Trumenby (men B), které se již nepřeočkovávají a 1 dávka Menquadfi nebo Nimenrixu (kmeny men A, C, W, Y), s přeočkováním za 7-10 let.
 
Pravidelné očkování určité skupiny dětí
 
1. Tuberkulóza
 
Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.
 
 
2. HEP B  Engerix
 
Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.