Ceník nehrazených výkonů

Potvrzení, žádost do jeslí nebo mateřské školy 150,- Kč


Potvrzení přihlášky na střední školy, učební obory, nástavby, vysoké školy150,- Kč


Potvrzení na tábory, školy v přírodě, horskou školu, lyžařský výcvik, platnost 2 roky150,- Kč


Potvrzení zdravotní způsobilosti k výkonu praxe v rámci školy, potvrzení pro marketingové firmy500,- Kč


Zdravotní způsobilost dítěte pro sport150,- Kč


Vyžádané potvrzení o odkladu školní docházky, plavání kojenců150,- Kč


Potvrzení potravinářský průkaz, zdravotní průkaz300,- Kč


Potvrzení řidičský průkaz - potvrzení zdrav. způsobilost500,- Kč


Kopie očkovacího průkazu300,- Kč


Potvrzení o očkování pro účely cest do zahraničí300,- Kč


Vyžádané potvrzení500,- Kč

výpis ze zdravotní dokumentace pro účely jiné (pobyt v zahraničí, pro zaměstnavatele, pro školu, pro soud, policii, životní pojištění, úřad práce)

Očkování na vlastní žádost (aplikace)100,- Kč


Nastřelení náušnic (včetně ceny náušnic)600,- Kč